En lille appetitvækker inden besøget på slottet.

Frederiksberg Slots grundlægger, Frederik IV.

Frederiksberg Slot efter ombygningerne i 1722.

Frederiksberg Slot set fra Kalvebod. Slottet skimtes ude til højre.

Slottet under FR VI tid 1808 -1830.

Erik Pauelsen: Landskab udenfor København. I baggrunden Frederiksberg Kirke og Slot (1788). Tilhører Statens Museum for Kunst.

FR VI under en vandringstur i Frederiksberg Have.

I maj 1945 besætter frihedskæmpere Frederiksberg Slot

Slottet set fra Søndermarksiden i sneforklædning.

I 2010 indvies den udvendige belysning på slottet. En meget smuk kulisse i Det Frederiksbergske bybillede.

Frederiksberg Slot set fra Søndermarken. De to træer i forgrunden blev fældet i 2011.

Den indre slotsgård.

Slottets buegange er et betagende lyskulisse.

Slottets vestre port, med klokken.

Hovedtrappen gjort klar til selskab.

Benoît le Coffre. 1671-1722. Er en af de to malere der i periode 1708 til 1712 bl. a. udfører 26 loftmalerier til Frederiksberg Slot.

Benoît le Coffre loftmaleri i røde kabinet - 1709

Heinrich Krock. Født i Flensburg 1671. Udnævnes til FR IV hofmaler i 1706. Dør i København 1738.

Heinrich Krock. Tiden afslører sandheden. 1708. Det er i 2010-2011 konserveret og restaureret efter en vandskade.

Et hjørne af det kinesiske værelse med de særlige malerier i hjørnerne.

Pandekagekøkkenet restaureres i 2005-06.

Den meget smukke slotskirke som den ser ud idag.

I 1947 opsættes to mindetavler til minde om faldne officerer og kadetter under den 2. verdenskrig.

I 2010 opsættes en mindetavle over faldne linjeofficerer siden 1948. Tavlen er udført af kaptajn Axel Vermehren.

Uret i slottets tårn er udført af Johan Merchie i 1705.

Frederiksberg Have set fra flagbalkonen i mod nord. I baggrunden Grundtvigskirken.

Udsigten ind iver København. I venstre side ses Rigshospitalet.

En lille historisk billedserie fra slottet med dets mange fine arkitektoniske vinkler.
Læn dig tilbage i et par minutter og nyd billederne af slottet i en smuk musikalsk harmoni.