Offentlige rundvisninger

OFFENTLIGE RUNDVISNINGER


Der er offentlig rundvisning på Frederiksberg Slot den sidste lørdag i hver måned kl. 11 og kl. 13, undtagen i juli og december.

I forbindelse med rundvisningen, som varer ca. 1½ time, anmodes deltagerne om at betale et beløb til Hærens Officersskoles Fond - se nedenfor *


        Beløbet vil være 100 kr. pr. voksen deltager.

Tilmelding ikke nødvendig.

Under opholdes på slottet er det tilladt at parkere i slotsgården, såfremt der er plads.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Christina Rea Kragskov på telefon 7281 7771 eller ved at sende en mail via kontaktsiden

 klik her


Næste offentlige rundvisning er lørdag den  31. august 2019


        
Der er mulighed for MobilePay

eller kontant betaling* Beløbet til Hærens Officersskoles Fond vil blive anvendt til følgende formål:

  • At yde økonomisk støtte til grupper eller enkeltpersoner af det ved skolen tjenestegørende personel,
  • At foretage indkøb af møbler, kunstgenstande m.v. til brug ved udsmykning af lokaler i og på pladser ved skolen,
  • At tilvejebringe, fremstille og udgive materiale vedrørende skolens historie, at bidrage til dækning af udgifter i forbindelse med varetagelse af repræsentative pligter, hvortil midler ikke er angivet på anden måde, at uddele tre legatportioner årligt efter chefen for Hærens Officersskoles bestemmelse, idet navnene ”Kolderup-Rosenvinge”, ”Oberst von Rusted” og ”Oberstløjtnant S.T. Sano” herunder anvendes (historiske årsager).