Grupperundvisninger

GRUPPERUNDVISNINGER

   

Der er mulighed for at bestille særlige grupperundvisninger såvel på hverdage som i weekender – hverdage dog først efter kl. 16 (maks. 25 personer pr. gruppe – men flere grupper kan rundvises samtidigt).

I forbindelse med rundvisningen, som varer ca. 1½ time, anmodes deltagerne om at betale et beløb til Hærens Officersskoles Fond – se nedenfor *

Beløbet vil være 1000 kr. (for op til 10 personer) eller 100 kr. pr. deltager (ved over 10 personer). Beløbet bedes indbetalt senest 5 dage før rundvisningen via MobilePay på nr. 55356 eller til konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551, kontonr.: 4390808011.

Under opholdet på slottet er det tilladt at parkere i slotsgården, såfremt der er plads.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Christina Rea Kragskov på telefon 7281 7771 eller ved at sende en mail via kontaktsiden, hvor der også kan bestilles rundvisninger - klik her

       

* Beløbet til Hærens Officersskoles Fond vil blive anvendt til følgende formål:     

  • At yde økonomisk støtte til grupper eller enkeltpersoner af det ved skolen tjenestegørende personel,                 
  • At foretage indkøb af møbler, kunstgenstande m.v. til brug ved udsmykning af lokaler i og på pladser ved skolen,

  • At tilvejebringe, fremstille og udgive materiale vedrørende skolens historie, at bidrage til dækning af udgifter i forbindelse med varetagelse af repræsentative pligter, hvortil midler ikke er angivet på anden måde, at uddele tre legatportioner årligt efter chefen for Hærens Officersskoles bestemmelse, idet navnene ”Kolderup-Rosenvinge”, ”Oberst von Rusted” og ”Oberstløjtnant S.T. Sano” herunder anvendes (historiske årsager).