Komiteen til Frederiksberg Slots Forskønnelse

Parti af Benoît le Coffres loftmaleri Maskerade i Rosen malet i 1708. Konserveret i 1999 af Nationalmuseets eksperter. Komiteen til Frederiksberg Slots Forskønelse indhentede fondsmidler til projektet.

KOMITEEN TIL FREDERIKSBERG SLOTS FORSKØNNELSE

Den 17. juni 1982 oprettede nu afdøde oberst N.E.A. Møller en komite med navnet Komiteen til Møblering og Udsmykning af Frederiksberg Slot. Hans Højhed Prins Georg af Danmark var formand for et forretningsudvalg, der bestod af bl.a. chefen for officersskolen samt topchefer og erhvervsledere.

Formålet med oprettelsen af denne komite var at fremtidssikre det historiske slots mange kulturværdier, således at slottets sjæl og interiør er i en harmoni med tiden.
 
Det første store projekt, der blev skaffet midler til, var møblering og indretning af Vestre Dagligstuer. 

Den 29. september 1986 afgik HH Prins Georg af Danmark ved døden og Hans Excellence Flemming Greve af Rosenborg påtog sig herefter hvervet som formand efter sin broder.

Da Hans Excellence Flemming greve af Rosenborg afgik ved døden den 19. juni 2002, påtog Hans Kongelige Højhed Prins Joachim sig hvervet som formand. 

Komiteens navn ændredes i 2009 til Komiteen til Frederiksberg Slots Forskønnelse.

Siden oprettelsen har komiteen bl.a. skaffet midler til:

- Møbler og interiør til Vestre Dagligstuer, 1982-83.
- Kunstmaleren Niels Winkels maleri af FR IV efter originalportræt på Frederiksborg Slot, 1984.
- Møblering af Rosen, 1992-93.
- Overdragelse af maleri, udført af Harald Slott-Møller af CHR X, 1996.
- Møblering af Riddersalen, 1998.
- Restaurering og konservering af Benoît le Coffre's plafondmaleri "Maskerade".
- Restaurering og konservering af Benoît le Coffre's plafondmaleri i Vestre Galleri, 2001.
- Restaurering af Pandekagekøkkenet, 2003.
- Design og fremstilling af en ny lampe til Mindehallen og Hovedporten, 2009.
- 2 Mindetavler over faldne linjeofficerer siden 1948, 2009