Beskrivelse af restaureringer og projekter på slottet

Her et lille udsnit af den smukke stuk i vestre dagligstuer.

Restaureringer og projekter

Af kaptajn Axel Vermehren

Restaurering og istandsættelse af Frederiksberg Slot er en af de opgaver, som kræver et stort økonomisk fundament og de rigtige håndværkerteam. Det overordnede ansvar for vedligeholdelsen af slottet og de mange historiske rum påhviler Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Selv om denne tjeneste råder over mange eksperter, kan der for den ældste del af slottets vedkommende ikke sættes noget i gang uden de rigtige håndværkere og konservatorer, der mestre de gamle håndværk og gennem analyser og undersøgelser finder de rigtige materialer og teknikker. Samtidig skal Kulturarvsstyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen godkende og tiltræde de arbejder, der igangsættes. Herved tilsikres en bevarelse af sjælen i repsekt for dette fine gamle klenodie.

For særlige store og historiske projekter på Frederiksberg Slot har Garnisonskommandanten nedsat en komite med navnet 
"Komiteen til Frederiksberg Slots Forskønnelse".  Hans Kongelige Højhed Prins Joachim er formand.  Du kan læse mere om denne komite på en af de kommende sider ved at klikke her.

Således kan vi bevare dette smukke nationalklenodie for eftertiden.


På de følgende sider beskrives en række af de projekter og restaureringsopgaver, der er gennemført før i tiden samt i nyere tid.