Hovedporten istandsættes 2010

Udsigt igennem hovedporten til Søndermarken

HOVEDPORTEN ISTANDSÆTTES 2010

I 2010 fandtes der midler til en istandsættelse af hovedporten. Istandsættelsen omfattede en rensning og opmaling af loft og vægflader, men samtidig blev en elektrisk gitterlåge fjernet som  var sat op nogle år forinden. I forbindelse med fjernelse af denne låge, iværksattes etablering og konstruktion af en ny jernlåge, udført efter de eksisterende tegninger fra midten af 1800 tallet. Lågen styres elektronisk fra vagtens lokale.

Ved samme lejlighed valgte Forsvarets Byggestøttecenter at udskifte to ældre tavler med informationer om slotskirken og rundvisningerne på slottet. Disse 4 bronzetavler er nu placeret nænsomt på hver side af de to indgangspartier til sidefløjene på slottet.