Restaurering af Vestre Forgemak

Her ses de nye italienske lamper i Vestre forgemak

VESTRE FORGEMAK RESTAURERES I 2011

I 2010 konstateres det, at der var sket en sætningsskade i dele af vestre forgemak og stukkanten i loftet havde løsnet sig.

Et større projekt blev igangsat, herunder blotlægning af muren. Det viste sig, at remmen var smuldret væk på grund af fugt igennem ca. 300 år.

Muren er nu løftet på plads og Brdr. Funder Aps Stukkatører har restaureret stukkanten. Sydkysten Malerfirma har smukt istandsat og gennemført de marmorerede dørkarme og paneler på en nænsom og fin facon, hvor farver og nuancer er biholdt fra den tidligere restaurering fra 1925-1932. Væggene er blevet beklædt med stof, der er spændt ud på lister langs vinduer, dørpaneler og langs paneler og loft. Vestre Kopi har gennemført indfarvningerne af stoffet, der harmonerer fint med de grønne nuancer i den marmorerede bemaling. Loftet er efter restaureringen kalket og Forsvarets Byggestøttecenter har fundet en fin loftslampe, designet af en italiensk lysarkitekt. Denne honorerer kravene til arbejdsbelysningen i rummet, men kan dæmpes, så den også er anvendelig ved selskaber i rummet.

Den 16. august 2011 blev rummet færdigjort og overdraget som klasseværelse for et nyt hold kadetter - lidt af en udfordring!