Den underjordiske gang - poternen - istandsættes 2012

Poternens nederste del ved lakajgården under den afsluttende restaurering.

POTERNEN GENÅBNET

Den underjordiske gang, eller som den officielt kaldtes: "Gevælften under Bakken" - i dag kaldet Poternen, er den underjordiske tunnel, der fører under Frederiksberg Have og ned til lakajgårdsområdet.

Poternen har igennem mange år været ramt af fugt. Det har betydet, at puds og kalk forvitrer og falder ned.

I foråret 2012 blev der bevilget et større beløb til istandsættelsen af tunnellen.
Det store projekt har bl. a. indbefattet en afdækning af større grus og jordarealer over poternen, med henblik på en fremtidssikring og foring af loftet i mod fugt. Samtidig er de tre gamle lanterner ført tilbage til jordoverfladen for at give et lysindfald i tunnellen.

Arbejdet blev iværksat under ledelse af Forsvarets Bygnings-og Etablissementsforvaltning med arkitekten Camilla Hauch Fenger som projektleder. Firmaet CH BYG har stået for entreprisen.

Her til formiddag blev poternen så atter åbnet for skolens elever og fast medarbejdere.

En fantastisk arbejde og en forrygende rejse er tilendebragt. Under udgravningerne fandt vi en række nationalklenodier, som på sigt vil bliv inddraget i slottets kommende museum. Der er bl. a. 
afsløret mange pudsige ting. Et stort lager af østerskalder samt flaskeskår fra champagneflasker, samt en række dyreknogler. Også fajanceskår fra den første lille porcelænsfabrik (Den senere Store Kongensgade Fajancefabrik 1722-1772), der blev oprettet i 1720, da porcelænsmaleren Phau fik lov til at tage med Frederik den IV tilbage til Frederiksberg efter kongens bryllupsrejse til Slesvig og Holsten. Hans værksted  og andre potteskår vidner om et livligt selskabsliv på slottet.

Se billedserien om hele projektet.
Se artiklen om de mange fund under udgravningen.

Hvad er en poterne?
"Poterne, (fr. poterne, af lat. posterula bagdør, sidevej, af posterus den efterfølgende), overdækket forbindelses- el. udfaldsgang i en fæstning."
Den Store Danske