En ny klassiske lampe til Mindehallen og hovedporten 2010

Lampen er designet af kunstneren, kaptajn Axel Vermehren i 2009 specielt til Frederiksberg Slot

EN NY KLASSISK LAMPE PÅ SLOTTET

I forbindelse med restaureringen af forhallen og opsætninger af de to nye mindetavler blev der fundet anledning til at få en ny belysning i hallen. Opgaven blev tildelt kunstneren og kaptajn Axel Vermehren, der byggede denne lampe til forhallen. Efter drøftelser med arkitekt Søren Lundquist blev lampemodellen prøveophængt i foråret 2010, således at Kulturarvsstyrelsen kunne besigtige den, med henblik på formel godkendelse. Den godkendelse kom promte og lampen blev sat i produktion. 

Vermehren har i udførelsen netop fokuseret på det enkle og æstetiske og i tid falder meget smukt ind i slottets og Mindehallens historiske rammer. Lamperne er udført i messing og patineret ned til en bronzeglød. Dette arbejde er udført af Gørtler Per Satterup i Farum.

Det blev efterfølgende også bestemt, at der skulle udføres tre lamper til slottets hovedport.
Et lysdæmpningsanlæg gør det muligt at dæmpe lyset, så det fremstår som datidens olielampebelysning. 

Der blev til fremstillingen og produktionen tildelt økonomiske midler fra Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og hustru Grethe Langhoffs legat via advokat Torben Ingemann Hansen og fra Hærens Officersskoles Fond.

Forhallen blev genindviet den 15. april 2010, og blev ved denne lejlighed omdøbt til Mindehallen.