Løsningen på spørgsmålet om et par kopper

PROSPEKT - PORCELÆN

Kaffekopper med prospekter 


1840-1860 – porcelæn, mineralfarver, lueforgyldt.

Biedermeier (småborgerlig stil)


Af Axel Vermehren 


Indledning.

 

For 4 måneder siden fandt Axel Vermehren et par kopper fra Den Kongelige porcelænsfabrik fra ca. 1820. Motivet var af Frederiksberg Slot. På hjemmesiden for Frederiksberg Slot blev der lagt en forespørgsel ud, med det formål at indhente oplysninger om koppernes herkomst mv.

 

Finn Legard Nielsen var medio april 2012, en forlænget weekend i Nordtyskland og besøgte her bl.a. Gottorp Slot. Under gennemgangen af museet dukkede en montre pludselig op. I montren var der udstillet kopper med forskellig prospekter af slotte og andre bygningsværker. Under montren fandtes nedenstående beskrivelse.

 

Mysteriet om et par kopper med motivet af Frederiksberg Slot synes nu løst ved Finn´s fine hjælp. Teksten vil blive indarbejdet som en lille tekst der vil blive udstillet i den historiske samling på Frederiksberg Slot, men den vil også blive lagt ud på vores hjemmeside. www.frederiksbergslot.dk

Et par kopper fra Den kgl. Porcelænsfabrik med prospekt af Frederiksborg Slot. Placeret i montren på Gottorp Slot. Foto: Finn Legard Nielsen

Kunstnerne

Til de navnkundige kunstnere fra landsdelen omkring Gottorp Slot hører bl. a. Valentin Weiβens fra Schlesvig (1803-1883), lübeckeren Friedrich Theodor Schmidt (1822-1883), Conrad Steinmetz fra Kiel samt Friedrich Ludwig Hess (1833-1906), hvis forfinede maleri kan ses idet pitoreske prospekt af Gottorp Slot.  Bemærkelsesværdigt er også skildringerne af de schlesvig-holstenske uniformer, der udmærker sig ved en særlig friskhed i gengivelserne og ved 1830´ernes enkle formsprog. Derimod anes stilændringen efter århundredes midte i de to kopper, der er komplet kaffestel med prospekter af Heide fra 1860. Koppernes rand bliver svejfet, formen løses op, helt i stil med ny-rokokoen, der var en af de mange opkommende historiserende stilarter i anden halvdel af 1800-tallet.

Det par kopper der blev fundet af Axel Vermehren er nu placeret på Frederiksberg Slot. Foto: Axel Vermehren

Prospekternes oprindelse

I første halvdel af 1800-tallet indførtes serieproduceret, udekoreret porcelæn i Slesvig-Holsten fra de kongelige fabrikker i Berlin og København, senere også fra virksomheder i Thüringen, Sachsen og Schlesien. Porcelænet blev her i landsdelen (omkring Gottorp Slot) videre forarbejdet og blev først ved bemaling til enkeltstykker. På grund af denne produktionsmetode blev det såkaldte prospektporcelæn overkommeligt for den borgerlige husholdning, og blev snart et yndet samleobjekt.

Da de fleste prospektkopper, der er udstillet i samlingen, er forsynet med tilegnelser, er de åbenbart skænket som gaver ved særlige anledninger. Motiverne genspejler denne tidsalders forkærlighed for topografiske motiver (detaljeret gengivelse af steder – prospekt af Kiel mv) ligeledes de foretrukne rejsemål, som man ønskede at bevare i erindringen, helst nøjagtigt gengivet. Som forlæg for porcelænsmalerne, der ofte kun arbejdede indenfor denne gren, stod litografier af populære regionale prospekter (veduter) og egne skitser til rådighed.

Til udførelsen af prospekterne indkøbtes kopper fra porcelænsfakrikkerne i København og Thüringen i Schlesvig-Holsten. Her ses 2 par kopper i montren på Gottorp Slot. Foto: Finn Legard Nielsen

Mediernes kommentarer og artikler

Kommentarer og artikler i medierne.

Lokalavisen på Frederiksberg skrev den 2. maj 2012:

"En kop gode historier". Læs her.