Spørgsmål eller behov for kontakt?


Ved siden af uddannelsen til officerer påtager et antal kadetter sig hvert år et særligt ansvar for skolens sociale liv og udvikling af kammeratskab. Den ”virksomhed” er helt afgørende for skabelsen af det kammeratskab og netværk, der gør Hæren effektiv til hverdag og i kamp.

Hærens Officersskoles Kadetforening

Hygge_i_slotsgaarden.jpgE758F425-7075-4858-9758-F915A3436A85.jpegHOKA har ansvar for en væsentlig del af kadetternes og officersskolens sociale liv og udvikling af kammeratskabet officererne imellem

HOKA arrangerer en række aktiviteter i løbet af skoleåret, hvoraf Hærens Officersskoles Kadetbal er det største med flere end 500 kadetter, officerer og gæster med ledsagere. Selskabsuniformer, gallakjoler er højt humør er obligatorisk. Det er også træning i les lanciers, der danses ivrigt. Ballet begynder med middag på Frederiksberg Rådhus, hvorefter der gås gennem Frederiksberg Have til slottet, der venter med levende musik, tattoo, gin og tonics m.m.
Hærens Officersskoles Kadetforening ledes af en bestyrelse af kadetter, hvori også indgår Kadetkælderen og kadetternes magasin HOMER.

Instagram: Kadetliv

Hærens Officersskoles Idrætsforening

237D0456-75A6-4072-98E6-E7EB50F01553.jpegHOI blev stiftet i 1934 og er medlem af Dansk Militær Idrætsforbund (DMI) og hermed tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF). I bestyrelsen sidder 7 kadetter, der i deres fritid prøver at skabe oplevelser og konkurrencer inden for sport, leg og idræt. Det er HOI's formål at styrke de sociale bånd på tværs af klasserne uden at skulle tænke på lektier, taktik og karakterer. Målet er at skabe sociale arrangementer for de kadetter, der går på Hærens Officersskole, højne moralen, nyde idrætten og få et smil på læben.

Ud over at fokusere på de kadetter, der går på skolen, støtter HOI stadigvæk op om de medlemmer, der efter udnævnelse til premierløjtnant stadig vælger at være medlem. Her kan man selv med en passiv deltagelse udnytte rabatordninger til f.eks. svømmehaller, butikker, løb og arrangementer.

Kontakt: hoi.kontakt@gmail.com

Facebook: HOI - Hærens Officersskoles Idrætsforening

Kadetkælderen

Kadetkaelderen.jpgKadetkælderen ligger i den smukke slotskælder under slottets hovedbygning. ”Kælderen” i daglig tale fungerer som officersmesse for slottets kadetter, elever, ansatte og gæster. Det er formålet med Kadetkælderen at give slottets elever og ansatte et frirum i en travl hverdag. Derudover er Kadetkælderen ramme for socialt samvær på tværs af årgange, kadetter, ansatte, unge såvel som erfarne.

Blandt Kadetkælderens aktiviteter skal nævnes fredagsbar, J-dag, en række åbne fester samt grillarrangementer mm. i forbindelse med idrætsdage og andre mærkedage.

Kontakt:  kadetkaelder@gmail.com

Facebook: Kadetkælder

Instagram: Kadetkælderen (@kadetkaelderen)

Hærløbet

H1899F64B-DF75-4749-BD01-BDFB8B97531C.jpegærløbet er et non-profit motionsløb, der hvert år arrangeres af frivillige kadetter på Hærens Officersskole. Der løbes 5 eller 10 km i Søndermarkens smukke ramme og med start og mål i Slotsgården. Overskuddet går til et af kadetterne udvalgt veteraninitiativ.

Kontakt: www.haerloebet.dk

Facebook: Hærløbet

Instagram: Hærløbet (@haerloebet)

HOMER

Kadetternes magasin HOmer udkommer 2-3 gange årligt med reportager og artikler om miltære emner mm., der er oppe i tiden. Udover at skabe en god ramme for diskussioner på officersskolen bruger vi HOmer som signal til Hæren om livet på skolen. Ved siden af sin tjeneste som redaktør har den ansvarlige kadet, sammen med sin redaktion, også ansvar for, at der i messer og læsesale er relevante militære artikler og fagblade til fri afbenyttelse.

Du kan finde de seneste numre af HOMER her.

Kadetliv

Kadetliv er officersskolernes fælles hashtag, som kan følges på Instagram. Her skiftes skolerne til at være aktive. Samtidig er begrebet KADETLIV også et udtryk for, at uddannelsen til officer ikke alene handler om undervisning og læring 1:1. Det er en personlig udviklingsrejse og en livsstil, som blandt andet handler om kammeratskab og tillid til hinanden. Det er summen af disse læringer, der gør kadetterne til professionelle officerer.  

Læs mere om Kadetliv i officersskolens magasin HOMER eller i Håndbog for Hæren Kadetter. Find dem her

Følg #kadetliv og #haerensofficersskole på Instagram samt @Hærens Officersskole på Facebook.

Mærkedage i skoleåret
Månedligt gennemføres garnisonssamlinger for skolens stab og lærere med det formål at orientere om garnisonen og skolen udvikling, aktiviteter og arrangementer.
Kadetterne er opdelt i yngste hold, næstældste hold og ældste hold.
August
Yngste hold, start officersbasisuddannelsen i Varde
Ældste hold, faldskærmskursus
Ældste og næstældste hold, kadetbal
September
Næstældste hold, Dansk Kadetstævne
Oktober - November
Ældste hold aflevering diplomopgave
Garnisonen, J-dag
Ældste hold, patruljekursus
December
Ældste hold, udnævnelse
Garnisonen, julegudstjeneste, julekoncert
Januar
Garnisonen, Nytårsparole
Februar - Marts
Yngste hold start løjtnantsuddannelsen i Slagelse
April - Maj
Garnisonen: Kranse i Mindehallen
Garnisonen: Årsdag 1. maj
Ældste hold, Nordisk Kadetstævne
Juni - Juli
Yngste hold, udnævnelse efter løjtnantsuddannelsen, ultimo juni
Næstældste hold start på Frederiksberg Slot